Dossier

He fet correcció, postedició i traducció de textos per a…

452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada

Voliana Edicions

Apostroph

edebé

El País

Postedición de traducción automática, SL

Núvol

Plataforma per la llengua

… i tallers de català per a

Tasca