Correcció fonètica

2

 

 

 

Correcció fonètica per a una pronunciació correcta del català.

Correcció de textos orals: conferències, doblatge, presentacions, etc.