Postedició

 

 

Postedició de textos traduïts automàticament al català o al castellà.

Revisió i correcció de les construccions sintàctiques, de les omissions i repeticions, de l’ortotipografia, de les frases fetes i dels mots homònims.