Inici

La cursiva és un tipus de lletra amb els caràcters inclinats cap a la dreta que intenta imitar l’escriptura manual i es fa servir per destacar una expressió dins el text. En els textos manuscrits i en la correcció ortotipogràfica, els mots que s’han d’escriure en cursiva es marquen amb una ratlla fina a sota.

Ofereixo serveis lingüístics de correcció de textos, assessorament, formació, postedició, correcció fonètica i traducció amb el compromís per la feina ben feta i puntualitat en els lliuraments.